08tue -13sun Nov 2016

at  GINZA GEKKOSO GASHITSU No.3
Ginza8-7-5-4F,Chuo-Ku,Tokyo
12:00-19:00 (13 Nov 12:00-18:00)

daigo_izumi_dm2016